หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ] เอกสารจากการบรรยาย เรื่อง การเขียนประเมินค่างาน และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯ (หลักเกณฑ์ใหม่) บรรยายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2018-05-18 อ่าน 516 ครั้ง

เอกสารจากการบรรยาย  เรื่อง การเขียนประเมินค่างาน  

และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯ  (หลักเกณฑ์ใหม่)

บรรยายเมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2561 โดย   กองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. แนวทางการเขียนประเมินค่างานระดับชำนาญการ-ระดับชำนาญการพิเศษ

2. การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

3. การขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ ของบุคลากรสายผู้สอน

 

  ข่าว/ภาพ : เพ็ญศรี สร้อยธนู

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน