หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ของผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง, โครงการ สอวน. และ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559


  วันที่ประกาศ 2016-07-07 อ่าน 835 ครั้ง

ผู้ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้

  • โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบที่1)

  • โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ รอบที่ 2)

  • โครงการ สอวน.

  • แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

จะต้องทำสัญญานักศึกษา

ในระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ  สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 2

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีรายละเอียดการทำสัญญานักศึกษา ดังนี้

- คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการทำสัญญา

- กำหนดการทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

- แบบฟอร์มสัญญา

- ตัวอย่างการเขียนสัญญา

- คำถามที่พบบ่อย

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]