หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ 2018”


  วันที่ประกาศ 2018-09-21

รหัส CPE : 1005-2-000-045-11-2561 (ได้รับ CCPE ประมาณ 10.50 หน่วย)

** หนังสือเชิญประชุมสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และเสนอตามระบบของหน่วยงานต่อไป

ลงทะเบียน: ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน: โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 551-288750-8 ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ 2018”

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

ณ  ห้องประชุม 2316 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

09.00-10.30 น.

Respiratory Infection Pharmacotherapy Download

ผศ.ดร.เชิดชัย สุนทรภาส

10.30-12.00 น.

Antidote Download

ผศ.ดร.ปราโมทย์  มหคุณากร

13.00-14.30 น.

Pharmacotherapy in Headache Download

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

14.30-16.00 น.

Drug Dosing in Special Populations Download

ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

16.00-17.30 น.

Comorbidities in COPD and Management Download

อ.ภก.สุธาร จันทะวงศ์

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

09.00-10.30 น.

สมุนไพรกับประโยชน์ทางการแพทย์ที่เภสัชกรควรรู้ Download

ภก.สุโรจน์ แพงมา

10.30-12.00 น.

กฏหมายน่ารู้สำหรับเภสัชกรร้านยา

ภก.สุภนัย ประเสริฐสุข

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน