หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ] ตอนที่ 8 สรรพคุณและการนำเอา ฟ้าทะลายโจร มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย


  วันที่ประกาศ 2020-01-29 อ่าน 60 ครั้ง

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนที่ 8 เรื่อง สรรพคุณและการนำเอา ฟ้าทะลายโจร มาใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

โดย นางสาวศิริรัตน์ ระวังชาติ 
นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 

 

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน