หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ] ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช มข.


  วันที่ประกาศ 2018-11-22

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 56/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 

ปรากฎว่า ผศ.ศรีสมพร ปรีเปรม เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม / เพ็ญศรี สร้อยธนู

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน