หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ] คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 410 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2018-11-23

  ข่าว/ภาพ : เพ็ญศรี สร้อยธนู

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน