หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 6/2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2019-01-04

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางมาจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 6/2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมเยือนคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ และคณะกรรมการจรรยาบรรณของคณะ

ทางคณะฯ ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์  ในการประชุมครั้งนี้มี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและทีมงาน  โดยทาง รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ และ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณของคณะแก่ ก.จ.ม. และทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดของคณะในการจัดการประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณ อันจักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านส่งเสริมจรรยาบรรณร่วมกันต่อไป

.

  ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน