หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ผู้บริหาร คณะเภสัช รับรางวัลในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2562


  วันที่ประกาศ 2019-06-01

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารดีเด่น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561  

และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย รางวัลส่วนงานหรือศูนย์วิจัย ที่มีระบบการบริหารงานวิจัย ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลฯ

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดมอบรางวัลในงาน "ชื่นชมและยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปี 2562 เพื่อการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากร  เป็นการเสริมสร้างกำลังใจ สำหรับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สร้างความประทับใจและสร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่บุคลากร  ทั้งสร้างกำลังใจให้แก่บุคลากรได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคม  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจณาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 

 

 

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน