หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 (The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2022 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” “Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal”)


  วันที่ประกาศ 2022-01-11 อ่าน 1233 ครั้ง

ลงทะเบียน  (หลังจากลงทะเบียน โปรดตรวจสอบ รหัส (Password) ที่อีเมล ของท่าน)

เข้าระบบ (Login)

หนังสืออนุมัติ

โครงการประชุม

กำหนดการประชุม  (NEW)

Abstract Template

รายละเอียดการนำเสนอ Oral presentation   (NEW)

ตารางนำเสนอผลงาน Oral Presentation   (NEW)

หน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 4 หน่วยกิต (รหัสกิจกรรม: 1005-2-000-013-02-2565)

โดยความร่วมมือระหว่าง
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
---------------------------

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน