ทุนการศึกษา (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "โครงการ Gumiungjai Scholars"

ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 “MOE Taiwan Scholarship Program”

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนหอการค้าญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคต้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษาโรงพยาบาลหัวเฉียว (มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง)

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปี 2563

การรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท เทวรายา จำกัด

การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา LINGUA ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการ Gumlungjai Scholars" ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 มิถุนายน 2563

ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน