ทุนการศึกษา (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

แจ้งถึงนักศึกษาที่กู้ยืม กรอ. หรือ กยศ. ที่มีรายชื่อตามประกาศที่แนบมานี้ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่วนต่างค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ทุนChina Medical University (CMU) Scholarships 2020

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

กองการต่างประเทศ มข. ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2563

กองการต่างประเทศ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ Great Scholarships 2020

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (องค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด)

รับสมัครทุนเรียนภาษาและศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย DARMASISWA scholarship program 2020/2021

รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ภายใต้ทุนDUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน