แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะคณะเภสัชศาสตร์
  • TH  แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ในราชการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • TH  ระเบียบการใช้รถ
  • TH NO FILES แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะเภสัชฯ มข. (ใน มข. และ ใน อ.เมือง ขอนแก่น)
  • TH NO FILES แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะเภสัชฯ มข. (นอก อ.เมือง และต่างจังหวัด)
  • TH NO FILES ใบขออนุญาตใช้รถ (เก๋ง ทะเบียน กอ 8612)
  • TH  แบบ ๑ ขอฯรถฯในมข.+อ.เมือง(ต้นฉบับ)
  • TH  แบบ ๒ ขอใช้รถฯนอกเขต อ.เมืองขก.+ไปตจว(ต้นฉบับ)
  • TH  แบบ ๓ ขอใช้รถเก๋งสวิฟฟ์

หมวดหมู่แบบฟอร์ม