แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะคณะเภสัชศาสตร์
  • TH  แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ในราชการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • TH  ระเบียบการใช้รถ (อัพเดท 20 มิ.ย.62)
  • TH  แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะเภสัชฯ มข. (ใน มข. และ ใน อ.เมือง ขอนแก่น) Update 20 มิ.ย.62
  • TH  แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ คณะเภสัชฯ มข. (นอก อ.เมือง และต่างจังหวัด) Update 20 มิ.ย.62
  • TH  ใบขออนุญาตใช้รถ (เก๋ง ทะเบียน กอ 8612) อัพเดท 20 มิ.ย.62

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน