แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

    แบบฟอร์มการต่อสัญญาจ้างตาม ก.บ.ม 10/2555
  • TH  ก.บ.ม. 10-55
  • TH  ข้อกำหนดการจ้างประเภททั่วไป
  • TH  ข้อกำหนดการจ้างประเภทวิชาการ
  • TH  สัญญาค้ำประกัน
  • TH  สัญญาจ้างตาม ประกาศ ก.บ.ม 10-55

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน