หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] ขอแสดงความยินดี ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Q1


  วันที่ประกาศ 2023-03-10 อ่าน 218 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี  กับ

อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ชื่อวารสาร Plants  ในระดับ Q1

บทความวิจัย " Polyphenol and Tryptophan Contents of Purple Corn (Zea mays L.) Variety KND and Butterfly Pea (Clitoria ternatea) Aqueous Extracts: Insights into Phytochemical Profiles with Antioxidant Activities and PCA Analysis"

.

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]