หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] คณะเภสัชศาสตร์ คว้า 2 รางวัลด้านการแพทย์และสาธารณสุข นวัตกรรมเพื่อสังคม 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2023-06-29 อ่าน 63 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (60 Years Outstanding Innovation Award)
: ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 

ชื่อรางวัล : "อภัยบี กลีบบัวแดง ชนิดแคปซูล" สืบสานภูมิปัญญา ต่อยอด วิจัยและพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์  และคณะ ได้แก่  รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต, รศ.ดร.สุภาวดี ดาวดี, ผศ.ดร.อรวรรณ มนทกานติรัตน์, แล ผศ.ดร.จริญญา คำภักดี 

.

ชื่อรางวัล : Telehealthregoin7 web application 
เจ้าของผลงาน :  รศ.ดร.สุณี เลิศสินอุดม

.

ในงาน โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2566 
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]