หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นระดับเพชร


  วันที่ประกาศ 2023-09-25 อ่าน 54 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร  
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]