หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร บทความได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ Q2


  วันที่ประกาศ 2023-04-19 อ่าน 181 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ 

อ.ดร.ธราพงษ์ ศรีสงคราม และ 
รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี 

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Molecular Graphics and Modelling ในระดับ Q2

บทความวิจัย " Prediction of KRASG12C inhibitors using conjoint fingerprint and machine learning-based QSAR models"

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]