หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์


  วันที่ประกาศ 2023-05-10 อ่าน 129 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอแสดงความยินดี กับ 

ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ชื่อ “ไมโครพาร์ติเคิลนิโคติน-เคลย์ (Nicotine-clay microparticles)”

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]