หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์


  วันที่ประกาศ 2023-05-10 อ่าน 33 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอแสดงความยินดี กับ 

ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ชื่อ “ไมโครพาร์ติเคิลนิโคติน-เคลย์ (Nicotine-clay microparticles)”

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน