หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ ระดับ Q1


  วันที่ประกาศ 2023-05-10 อ่าน 164 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ 

ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ 
รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ชื่อวารสาร   RSC Advances ในระดับ Q1

บทความวิจัย "Analysis of canthin-6-one alkaloids derived from Eurycoma spp.    by micellar liquid chromatography and conventional high-performance liquid chromatography: a comparative evaluation"
.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]