หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] นักศึกษาเภสัช ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44


  วันที่ประกาศ 2023-06-09 อ่าน 93 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี  กับ 

นายวุฒิพงษ์ มาสรักษา
นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 
>ประเภท "ดีเด่น"<

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต

.

.

  ข่าว/ภาพ : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]