หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ] คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560


  วันที่ประกาศ 2017-08-01

นักศึกษาที่จะสมัครรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครทุนหรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ ให้ครบถ้วน โดยผ่านคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ประจำชั้นปี และยื่นใบสมัครขอรับทุน ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์

หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านไม่ประสงค์จะสมัครขอทุนแต่อย่างใด  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

แบบฟอร์มสมัครรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์   download ได้ที่ https://goo.gl/PKBnz7

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน