หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2017-08-04

ข้อมูลเพิ่มเติม ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ฉบับที่่ 38/2560  ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2560 ตาม Link :

https://drive.google.com/file/d/0B1-aftd0dwfrQk1hYVhhd0RlRDRlVGdObFRHeVN1cFdzM2dn/view

  ข่าว/ภาพ : เพ็ญศรี สร้อยธนู

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน