หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ] คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 32 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำคณะเภสัชศาสตร์


  วันที่ประกาศ 2018-01-29

  ข่าว/ภาพ : เพ็ญศรี สร้อยธนู

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประกาศ / คำสั่ง ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน