หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. ได้รับการจัดอันดับโลก (QS World University Rankings by Subject) 3 ปีต่อเนื่อง (2020-2022)


  วันที่ประกาศ 2022-05-27 อ่าน 429 ครั้ง

              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับใน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ในกลุ่ม ลำดับ 201-250 แรกของโลก ประจำปี 2022  เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (2020-2022) จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Rankings by Subject 2022

              ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับความสำเร็จของการติดอันดับโลกในกลุ่มอันดับ 201-250 แรกของโลก เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings by Subject 2022 นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างต่อเนื่องของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดของการจัดอันดับครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยคะแนนการจัดอันดับ มาจากประเด็นต่อไปนี้

                   1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)

                   2. ความมีชื่อเสียงประเมินโดยผู้จ้างงาน (Employer Reputation)

                   3. การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจากคุณภาพงานและ citation impact ของผู้เขียน   (H-index* Citations)

                   4. การอ้างอิงต่อชิ้นงานวิจัย (Citations per Paper)

แหล่งอ้างอิง   https://www.topuniversities.com/universities/khon-kaen-university#sub  

                Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับโลกในกลุ่มลำดับ201-250 แรกของโลก  ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนน ดังนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)ได้คะแนนรวม 57.4 จาก 100

ความมีชื่อเสียงประเมินโดยผู้จ้างงาน(Employer Reputation)ได้คะแนนรวม 68.2 จาก 100

การอ้างอิงต่อชิ้นงานวิจัย (Citations per Paper)ได้คะแนนรวม 74.1 จาก 100

การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการจากคุณภาพงานและ citation impactของผู้เขียน(H-index* Citations)  ได้คะแนนรวม 77.2 จาก 100

แหล่งอ้างอิง   https://www.topuniversities.com/universities/khon-kaen-university#sub  

*index คือ จำนวนผลงานการตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงในจำนวนที่เท่ากันและมากกว่า เช่น อาจารย์ ก มีค่าH-index= 15 หมายความว่า อาจารย์ ก   มีจำนวนผลงานการตีพิมพ์ 15 ชิ้นงานที่มีการอ้างอิง 15 ครั้งและมากกว่า 15 ครั้ง
.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  ข่าว/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน