หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ] ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในระดับ Q1


  วันที่ประกาศ 2023-06-09 อ่าน 99 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี  กับ 

ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Drug Delivery Science and Technology ในระดับ Q1

บทความวิจัย " Gelatinized tapioca starch−magnesium aluminum silicate nanocomposites: Physicochemical characterization and evaluation for modified-release tablets"

ภาพ/ข่าว  หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

.

.

  ข่าว/ภาพ : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลวิจัย ]