หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ สารจากคณบดี ] สารจากคณบดี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2566


  วันที่ประกาศ 2023-10-02 อ่าน 39 ครั้ง

สวัสดีทุกท่านครับ

สารจากคณบดีฉบับนี้ เป็นส่งที่บอกว่าผู้บริหารได้เข้ามาทำหน้าที่จนครบปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ก็คงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างภายในคณะ ที่อาจมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจบ้าง แต่ก็ขอบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารตั้งใจทำ ซึ่งมีส่วนที่ต้องการอนุรักษ์และรักษาเอาไว้ สิ่งที่ปรับปรุงให้เหมาะสมเข้าที่เข้าทางมากขึ้นกว่าเดิม และสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ที่ตั้งใจพัฒนา เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาวะแวดล้อม และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งด้วยกำลังใจและความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนของคณะ ที่ทำให้การทำงานต่างๆลุล่วงไปได้ด้วยดี และบรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ และช่วยให้การเข้าสู่ปีที่ 2 ของทีมบริหารที่มีความพร้อมและความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้น เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทายมากยิ่งขึ้น และหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้งานหรือลองผิดลองถูก แต่เป็นเวลาสำหรับของจริงแล้ว ซึ่งทีมบริหารขอรับปากกับทุกๆคนว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดและไม่ให้ใครต้องผิดหวัง

สำหรับเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 คณะได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 แก่ประชาคมคณะเภสัชศาสตร์ และการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากสมาชิก (แม้ว่าสิ่งที่มีคนอภิปรายมากเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา ที่อาจไม่ได้อยู่ในแผนที่นำเสนอ) ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 นี้ ผู้บริหารได้เสนอแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ แบ่งเป็นโครงการประจำ 56 โครงการและโครงการพัฒนา 16 โครงการ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ และคณบดียังได้แสดงจุดเน้นที่ต้องการเห็นการพัฒนาในฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการศึกษา กับการมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในนักศึกษาให้มากขึ้น และการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต หรือ Lifelong Education ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กับการพัฒนาเครือข่ายและระบบนิเวศการวิจัย รวมถึงโปรแกรมวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ฝ่ายบริหารกับการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ERP ฝ่ายพัฒนานักศึกษากับการพัฒนา Smart student และฝ่ายพัฒนาวิชาชีพกับการแสดงบทบาทวิชาชีพจากการมีส่วนร่วมกับสังคม ซึ่งในทุกๆฝ่าย ก็ยังต้องการการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกๆท่านที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆไปด้วยกัน และก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่พร้อมๆกันครับ

ในเดือนที่ผ่านมา คณะได้ต้อนรับแขกจากหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย คือกองทรัพยากรบุคคล กองตรวจสอบภายใน และสำนักบริการวิชาการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน การร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญพระไภสัชไวฑูรยประภาตถาคต ที่ได้นำไปบูรณะกลับมาประดิษฐานยังหอพระไภสัชที่ได้มีการบูรณะใหม่อย่างสวยงามเช่นกัน การแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์ของนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าเรารักเภสัชมอขอ ที่จะจัดในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 นี้ การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ยังได้มีการออกให้บริการวิชาชีพ ทั้งในสัปดาห์เภสัชกรรม และในงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน (KKU CSV) ที่สถานีรถไฟขอนแก่นอีกด้วย

และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ ได้แก่ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ กับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2566 และ ภก.ธีรภัทร ยินดีสุข ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 36 ที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยมประจำปี 2566 จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

และสิ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา คือการเกษียณอายุราชการของบุคลากรปี 2566 ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ของเราก็มีบุคลากรสายสนับสนุนเกษียณอายุรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่พี่ทวี พรมดี พี่ประจักษ์ พิมพ์สุนนท์ พี่ดวงตา ชัยนิคม และพี่สมศักดิ์ ทองเชิด ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนที่ก้าวสู่เส้นชัยอย่างเต็มภาคภูมิ และเป็นที่อาลัยแก่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าโดยถ้วนหน้า ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อคณะและมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด ในนามของคณะ ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนจงมีเส้นทางต่อจากนี้ไปที่มั่นคง อบอุ่น มีความสุขกับครอบครัว และมีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุที่ยืนยาวไปอีกนาน ขอบคุณที่ร่วมกันพัฒนาคณะจนกระทั่งถึงวันเกษียณอายุครับ

สุดท้ายขอให้สมาชิกทุกๆท่าน เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งดีๆให้เกิดกับคณะของเราต่อไป พบกันใหม่ในสารจากคณบดีเดือนต่อไป สวัสดีครับ 


--
ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น