หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยสู่ชุมชน ] เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก


  วันที่ประกาศ 2017-10-17 อ่าน 1547 ครั้ง

ชื่อเจ้าของผลงาน รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม และคณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผลงาน เจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก
ผลงานเลขที่ 12874 ออกให้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560    

.

.

 

ผลิตภัณฑ์ :

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยสู่ชุมชน ]