หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ผลงานวิจัยสู่ชุมชน ] การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ โดย ดร.สุธาร จันทะวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก


  วันที่ประกาศ 2018-03-10 อ่าน 1849 ครั้ง

งานวิจัยสู่ชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.สุธาร จันทะวงศ์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย

Implementation of Olanzapine Utilization in Clinical Practice
การประยุกต์ใช้ยาโอลันซาปีนในเวชปฏิบัติ

 

 

บทคัดย่อ / Abstract

การทบทวนอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รักษาโรคจิตรุ่นที่สองในผู้ป่วยนอกโรคจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น

 


การทบทวนการใช้ยา Olanzapine รักษาผู้ป่วยนอก แผนกจิตเวช ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น

 

 

 

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ผลงานวิจัยสู่ชุมชน ]