ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "เภสัชกร" จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด  |   PIN
เภสัชกรธีรภัทร ยินดีสุข บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มข. (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม

เภสัชกรธีรภัทร ยินดีสุข บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มข. (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม

รายละเอียด  |  
คณะเภสัช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

คณะเภสัช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

รายละเอียด  |  
เภสัชจัดกิจกรรม ENGLISH CAMP เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทดสอบทักษะ

เภสัชจัดกิจกรรม ENGLISH CAMP เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทดสอบทักษะ

รายละเอียด  |  
ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต กลับมาประดิษฐานประจำคณะฯ 16 ก.ย.66

ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต กลับมาประดิษฐานประจำคณะฯ 16 ก.ย.66

รายละเอียด  |  
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานคืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอ ปี 2566

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานคืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอ ปี 2566

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียด  |  
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 30 ปี วิทยาลัยการจัดการศึกษา (MBA) มข.

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 30 ปี วิทยาลัยการจัดการศึกษา (MBA) มข.

รายละเอียด  |  
สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น บรรยายให้ความรู้เตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัช

สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น บรรยายให้ความรู้เตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัช

รายละเอียด  |  

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

รายละเอียด  |  
EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

รายละเอียด  |  
EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

รายละเอียด  |  
EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

รายละเอียด  |  
EP.31 เรื่อง กระชายขาว

EP.31 เรื่อง กระชายขาว

รายละเอียด  |  

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2567)”

โครงการประชุมวิชาการ “พัฒนาแหล่งฝึกเภสัชศาสตร์ภาคบังคับ และสาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมคลินิก (Professional Practice Seminar 2567)”

รายละเอียด  |  
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

รายละเอียด  |  
ตารางการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2567

ตารางการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Cross-Cultural Communication in Pharmacy Service Development for Medical Tourism)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบริการเภสัชกรรมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Cross-Cultural Communication in Pharmacy Service Development for Medical Tourism)

รายละเอียด  |  

วิเทศสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศจาก Faculty of Pharmacy, Keio University ประเทศญี่ปุ่น

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศจาก Faculty of Pharmacy, Keio University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ Mr. Kimimasa Toshioka และ Mr. Masao Watanabe จากประเทศญี่ปุ่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ Mr. Kimimasa Toshioka และ Mr. Masao Watanabe จากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีต้อนรับ Professor Motoko Kanke จากประเทศญี่ปุ่น

คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีต้อนรับ Professor Motoko Kanke จากประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด  |  

การเงิน บัญชีและพัสดุอ่านทั้งหมด


สมัครงาน / Jobอ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "เภสัชกร" จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด  |  
คณะเภสัช เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะเภสัช เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด  |  

เมนู ภายในคณะ
 • pharm watch
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจองที่นั่ง
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • Pharmacy Forest
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Flipped
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน