ข่าวประชาสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "เภสัชกร" จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด  |   PIN
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่อาจารย์ (สาขาวิชาเภสัชเคมี)

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่อาจารย์ (สาขาวิชาเภสัชเคมี)

รายละเอียด  |  
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

รายละเอียด  |  
บุคลากรคณะเภสัช รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

บุคลากรคณะเภสัช รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

รายละเอียด  |  
ด่วน ขยายเวลารับสมัคร โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ถึง 26 พฤศจิกายน 2566 นี้

ด่วน ขยายเวลารับสมัคร โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ถึง 26 พฤศจิกายน 2566 นี้

รายละเอียด  |  
ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

รายละเอียด  |  
แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด  |  
ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ

รายละเอียด  |  
มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รายละเอียด  |  

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอ่านทั้งหมด

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

รายละเอียด  |  
EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

EP.34 เรื่อง การเลิกบุหรี่ในร้านยาคุณภาพ

รายละเอียด  |  
EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

EP.33 เรื่อง วิตามิน เอ

รายละเอียด  |  
EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

EP.32 เรื่อง ร้านยาชุมชนอบอุุ่น

รายละเอียด  |  
EP.31 เรื่อง กระชายขาว

EP.31 เรื่อง กระชายขาว

รายละเอียด  |  

ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้นอ่านทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics-I

รายละเอียด  |  
โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)

รายละเอียด  |  
[ประชุมวิชาการ] Lean management with Value Stream Mapping (VSM)

[ประชุมวิชาการ] Lean management with Value Stream Mapping (VSM)

รายละเอียด  |  
[ประชุมวิชาการ] Financial investment decision for profit program and economic evaluation for non-profit program

[ประชุมวิชาการ] Financial investment decision for profit program and economic evaluation for non-profit program

รายละเอียด  |  
[ประชุมวิชาการ] Business Model Canvas (BMC) : concept, strategy, and BMC communication

[ประชุมวิชาการ] Business Model Canvas (BMC) : concept, strategy, and BMC communication

รายละเอียด  |  

วิเทศสัมพันธ์อ่านทั้งหมด

คณะเภสัช ประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร Guangxi University of Traditional Chinese Medicine, China

คณะเภสัช ประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร Guangxi University of Traditional Chinese Medicine, China

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร K-MEDI Hub เกาหลีใต้

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร K-MEDI Hub เกาหลีใต้

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ Farewell Party 2023

คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ Farewell Party 2023

รายละเอียด  |  

การเงิน บัญชีและพัสดุอ่านทั้งหมด


สมัครงาน / Jobอ่านทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง

คณะเภสัชศาสตร์ มข. เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง "เภสัชกร" จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด  |  
คณะเภสัช เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะเภสัช เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด  |  
คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มข. รับสมัคร เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด  |  

เมนู ภายในคณะ
 • pharm watch
 • ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หน่วยงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจองที่นั่ง
 • งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • งานแผนและประกันคุณภาพ
 • สำหรับนักศึกษาใหม่
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และเลขหมายภายใน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • เอกสารและแบบฟอร์ม
 • PSMIS
 • PSPMS
 • ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์
 • PhotoDeleviryService
 • Pharmacy Forest
 • หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • แผนผังเว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอกคณะ
 • วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 • ฐานข้อมูลยา ออนไลน์
 • สืบค้นหมายเลขภายในมหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สภาเภสัชกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Flipped
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน